اولین بازارچه تخصصی گیاهان دارویی در کشور

خراسان رضوی، مشهد، خیابان راهنمایی، برج سلمان، طبقه سوم، واحد ۴۰
تلفکس: ۳۸۴۸۱۹۹۶ (۰۵۱)
ایمیل: info@Kendi.ir

Address: unit 40, 3th floor , Salman tower, Rahnamaee street, Mashhad, Iran.
Tell: +98 51 3848 1996
Email: info@Kendi.ir